Liberalerna Valkampanj

Vår första kampanj för Liberalerna, där Johan Pehrson lanserades som partiledare, släpptes under den tidiga våren -22. Den kampanjen föll mycket väl ut och rönte stor uppskattning både i de egna leden och hos den breda allmänheten. Inför höstens val fortsätter vårt samarbete med Liberalerna, bland annat genom framtagning av en serie filmer och ny valkommunikation under sägningen För ett mindre efterklokt Sverige. I filmerna, som lyfter Liberalernas skolpolitik och betydelsen av kunskap, ordning och studiero, innehar Johan Pehrson återigen huvudrollen. Filmerna kommer att visas i tv, på bio och i digitala kanaler under veckorna som återstår innan valet. Kolla dem här, eller se dem recenseras i SVT här.

Rulla till toppen