Gammeldansk

VÄRD ATT VÄNJA SIG VID

Filmkampanj för digitala kanaler som även fungerar mot de nio av tio som som kollar i mobilen utan ljud, även om ljudet gör sitt till. Uppdraget var att öka kännedomen på den svenska marknaden. Men istället för att sticka under stolen med att smaken kanske inte passar alla klev vi istället upp på samma stol för att alla skulle höra just det. Ärlighet skapar sympati, och ofta mer uppseendeväckande och underhållande reklamfilmer.

Rulla till toppen